28. maj - 3. junij 2023   BINKOŠTI 

DELOVANJE SVETEGA DUHA

Kaj je znamenje, da Sveti Duh deluje in kako deluje? Božja beseda nam danes ponuja lepo podobo o Svetem Duhu.

V prvem berilu: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. … Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku (Apd 2,4.6-7).« Apostol Pavel nam govori: »Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.« (1 Kor 12,4-7).« V evangeliju:: »Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21-23)«.

Biti v Svetem Duhu in v njem delovati pomeni: - Govoriti tako, da te lahko razume čisto vsak. - Delovati v korist vseh. - Biti koristen. - Biti v miru in delovati v miru!  Mir je v izpolnjevanju poslanstva, v izhodu iz sebe k drugemu,  v odpuščanju.   Po: E. Mozetič

28. 05.                    

NEDELJA    

BINKOŠTI

 

9h

10.30h

Pečine    za župnijo

Šentviška Gora

za + Roberta in vse ++ Poljak

29. 05.

Ponedeljek

Marija, Mati Cerkve

19h

Šentviška Gora

za + Ivanko Velikonja, 1. obl.

30. 05.

Torek

Kancijan in oglejski mč.

19h

 

Šentviška Gora

za + Pavlo Ozebek,  8. dan

31. 05.

Sreda

Obiskanje Device M.

19h

 

Ponikve

za vse ++, Ponikve 43

 1. 06.

Četrtek  

Justin, mč

19h

 

Pečine

za zdravje

 2. 06.

Petek 1. v mesecu

Marcelin in Peter, mč

19h

 

Ponikve

za + Marijo Maver, Vodenikovi

 3. 06.

Sobota  1. v mesecu

Ugandski mč.

19h

Pečine     /nedeljska/

za vse ++, Pečine 72

 4. 06.

 

NEDELJA

SVETA TROJICA  kvatre

 

9h

 

10.30h

Ponikve   SHOD

sv. maša za župnijo  pobožnost sv. R. T., ofer za cerkev

Šentviška Gora   po namenu

► Veroučna srečanja so končana. Ta teden spoved za otroke: v ponedeljek ob 18 uri na Š. Gori, v četrtek ob 18.30 na Pečinah, v petek ob 18.30 na Ponikvah.  Naslednjo soboto na Pečinah in v nedeljo na Ponikvah in Š. Gori razdelimo spričevala in zaključimo veroučno leto.

► Na prvi petek običajen obisk bolnih in starih na domu.

► Pripravlja se vsakoletno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje: 24. junija. Prijavite se pri župniku obvezno do 10. junija. Prispevek 12 € za kosilo.    

► Vsem hvala za darove Cerkvi ob pogrebu + Pavle Ozebek.  

►V sredo od 8 ure naprej v Tolminu svetovni molitveni dan za sinodo.  Ob 10  somaševanje dekanijskih duhovnikov in zaključek šmarnic.

► V Dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava pripravljajo takoj po zaključku pouka (26. - 28. 6. 2023) iskriv, pustolovski, spoznaven, športen, kreativen program za vse učence od 7. - 9. razreda. Pridi. Upaj si! Zelo lepo povabljen/a.

-------------

Preroki in svetniki so bili preprosti ljudje, ki so pozorno poslušali Božji glas, cenili Božji načrt in želeli, da se načrt uresniči. To jih je gnalo v molitev, po kateri so postali primerno orodje Svetemu Duhu. Tudi danes Sv. Duh išče sodelavce, »jadra«, da vse potisne naprej.

Pa ti? Si se pripravljen(-a) odpreti delovanju Svetega Duha. Ta prihaja nadte, da ti da moč, po kateri boš lahko živa priča Njegove ljubezni v vsakdanjem svetu. Moč za to lahko vsekakor črpaš v občestvu, zato povabljen(-a), da »dihaš« z župnijo ter se čim večkrat napajaš z močjo, ki prihaja z oltarne mize.   AK

-----------------

POVEJ, KJE SO SE IZGUBILE BESEDE

Povej, kje so se izgubile iz medijev in vsakdanjih pogovorov besede o dobrih, prijaznih in lepih stvareh?

Zadušile so se in umrle v poplavi novic o nasilju, umorih, katastrofah, velikih in malih škandalih, pri špekulantih s senzacijami, na ustih črnogledih prerokov. Jih sploh še kdo sliši?

Povej, kje so besede topline in varnosti, ki bi si jih lahko podelili med seboj? Človek, srce imaš – in bližnjega, ki te potrebuje.            P. Bosmans, Živi vsak dan

nalagam novice...