Župnije Šentviška Gora, Pečine in Ponikve so raztresene po Šentviški Planoti (SZ Slovenija). Združene so v skupno upravljanje iz župnije Šentviška Gora.
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

14. - 21. januar 2018

2. nedelja med letom

KAKŠNO JE MOJE POSLANSTVO?

Apostol Peter je prišel k Jezusu in ta mu je nakazal njegovo poslanstvo: Imenoval se boš Kefa … Ni mu rekel: »Hej, Peter, zame boš dal življenje; v Rimu te bodo križali.« Če bi to storil, bi se Peter gotovo takoj obrnil in odšel. Jezus ga je preprosto povabil, naj hodi za njim in bo postal ribič ljudi. To pa je bilo Petru, ribiču, že bolj domače. V treh letih je ob Jezusu počasi odkrival svoje poslanstvo. Šele s prihodom Svetega Duha ga je bolje doumel in prejel moč, da je navsezadnje šel oznanjat vse do Rima in končno za Jezusa tudi dal svoje življenje. 

Najti svoje mesto v svetu oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna naloga vsakega človeka. Ni lahka. Potrebno je prisluhniti svojemu srcu; prepoznati, izkusiti, da sem ljubljen – od Boga in tolikih ljudi, kajti samo kdor je izkusil ljubezen, lahko tudi sam zares ljubi. Stopiti je potrebno na pot očiščenja: potrebno je prekiniti z grešnimi navadami, odrezati določena razmerja, zapustiti določena okolja, se odpovedati določenemu branju in odpreti nova poglavja življenja, vstopiti v nova okolja, tkati nova razmerja … Potrebno je prisluhniti svojim globokim željam, zanimanjem, okolju, prijateljem, Cerkvi in videti, kam bi lahko umestil svoje življenje, da bi bilo skladno s tem, kakor me vidi Kristus. Potrebno je gojiti drže hvaležnosti za prejete darove, odprtosti do Boga in do drugih ljudi in se vaditi v darovanju. Ne se bati križa. Doživljanje padcev, porazov, nasprotovanj, nesoglasij in odpora sveta je del vsake poti in je potrebno za rast, zorenje, spoznavanje tega, kar je življenjsko zares pomembno. Pomembno je vedno znova vstajati in iti naprej. Potrebno je vzdrževati domačnost z Bogom, saj se poklicanost uresničuje v dialogu in ne kot izvrševanje nekega ukaza: potrebno si je vzeti trenutke, ko si zares s Kristusom, ga dolgo zreš, prebiraš duhovna besedila, gledaš svete podobe …, da bi se prepojil s Kristusovo miselnostjo in ljubeznijo.  Po: www.unipas.si

14. 01.

 

NEDELJA 

2. med letom 

8.30h

 

    9.45h

 

11h    

 Ponikve

za župnijo

Pečine 

za  + Srečkota Mrak,  1. obl,

Šentviška Gora    

za + Zofijo Lapanja, Zakraj 8a,  1. obl.

15. 01.

 

Ponedeljek 

Pavel, puščavnik

15h   

Ponikve

pogreb in sv.maša za +Marijo Ano Kofol

16. 01.

Torek

Bernard in dr. maroški mč.

8.30h  

Šentviška Gora

za  ++ brata Pavšler Daber 7

17. 01.

Sreda

Anton (Zvonko) puščavnik

16.30h

Šentviška Gora   

za  vse ++ iz hiše, Š. Gora 64

18. 01.

Četrtek

Marjeta Ogrska, kneg.

16.30h

Pečine

za + Franca Kofol, Pečine 34

19. 01.

Petek  

Makarij, op.

16.30h

Ponikve

za + Stankota Lapanja,  1. obl.

20. 01.

Sobota 

Fabijan, Sebastjan, mč

17h

Šentviška Gora / nedeljska/

za + Rozalijo Zupanec  - pri sv. maši poje   

                       MPZ Zdravko Munih z Mosta

21. 01.

NEDELJA

 

3. med letom

Agnes (Neža, Janja) mč

9h

 

   10.30h

    

Pečine

za + Mileno Pervanje, Pečine 31a

Ponikve

za župnijo

 

Pogled v leto 2017:

Šentviška Gora: 4 krsti (Špela Petrica / na Pečinah/, Filip Lapanja, Gaja Oblak, Žiga Kobal) ;  4 pogrebi (Doroteja Makuc, Štefanija Črv, Karlo Sova, Franc Laharnar)

Pečine: 3 pogrebi (Srečko Mrak, Peter Hvala, Claudio Fragiacomo)

Ponikve: 2 krsta ( Jan Kranjc, Karin Lapanja); 5 pogrebov ( Stanislav Lapanja, Julijan Kranjc, Dora Kikelj, Frančiška Bajt, Danilo Murovec)

Finance: v vseh blagajnah 31.12. 2017 stanje pozitivno.

Šentviška Gora -  zaključena popotresna obnova cerkve;

Pečine, Ponikve - pripravlja se obnova lesenih elementov cerkve

xxx

Resnični napredek

Blagostanje in sreča ne padeta kar z neba. Blagostanje lahko raste iz trdega dela, toda sreča raste samo in izključno iz srca, iz dobrote in prijaznosti. Resnični napredek se ne rojeva z vedno boljšo komunikacijsko tehniko, vedno boljšo biotehnologijo, gensko in medicinsko tehnologijo, ampak tako, da ljudje našega sveta postajajo boljši, prijaznejši in srečnejši. Brez ljubezni do bližnjega  kultura nima nobenega smisla. Brez ljubezni do bližnjega tudi v tem letu  ne bomo drugačni kot dobro oblečeni barbari. Iztrgajmo to novo leto krempljem egoizma. Naj postane ljubezen do bližnjega moda novega leta.  Phil Bosmans, Živi vsak dan

xxx

Koliko časa pridobi tisti, ki se ne zmeni za to, kaj mislijo, govorijo in delajo drugi,

temveč skrbi samo za to, če so njegova lastna dejanja pravična, blaga in dobra. (Mark Avrelij) 

Bralci pri bogoslužju

BRALCI BERIL: Šentviška Gora 2017/18

Dolores Lapanja

29. 10.

10. 12.

14. 01.

4. 03.

8. 04.

27. 05.

Zmaga Črv

1.  11.

17. 12.

21. 01.  

11. 03.

15. 04.

3. 06.

Kristina Murovec

5. 11.

24. 12.

28. 01.  

18. 03.

22. 04.

10. 06.

Metka Feltrin

12. 11.

25. 12.

4. 02.

25. 03.

29. 04.

17. 06.

Ksenija Pirih

19. 11.

31. 12.

11. 02.

31. 03.

6. 05.

24. 06.

Karmen Kragelj

26. 11.

1. 01. 2018

18. 02.

31. 03.

13. 05.

1. 07.

Maša Mlakar

 3. 12.

 7. 01.

25. 02.

1.04.

20. 05.

8. 07.

Datumi so napisani za nedelje. Če je nedeljska sv. maša že v soboto, velja datum nedelje. Če bo vmes še kakšna sprememba, se bomo sproti dogovorili. ČE KDO NE MORE (različni vzroki) brati na določen datum, je prav, da poskrbi za zamenjavo!
Hvala za vaše lepo sodelovanje.

Ministriranje

STREŽNIKI:
Šentviška gora 2017-18

ASJA Poljak

HANA Drole

17. 09.

22. 10.

 

 5. 11.

 3. 12.

25. 12.

 

14. 01.

11. 02.

11. 03.

 

EVA
Mlakar

TJAŠA Kenda

24. 09.

29. 10.

12. 11.

10. 12.

31. 12.

21. 01.

18. 02.

18. 03.

URBAN Feltrin

JAKOB
Feltrin

1. 10.

 

19. 11.

17. 12.

1. 01.

2018

28. 01.

25. 02.

25. 03.

DAVID Bičič

MONIKA Bičič

15. 10.

  1. 11.

26. 11.

24. 12.

7. 01.

4. 02.

4. 03.

 

 

STREŽNIKI: Pečine 2017/18

EMA
Laharnar
 

MIHA Lapanja

12. 11.

10. 12.

 31. 12.

21. 01.

18. 02.

18. 03.

8. 04.

6. 05.

 

DOMEN Kranjc

DENIS Kranjc 

19. 11.

17. 12.

1. 01.

2018

28. 01.

25. 02.

25. 03.

15. 04.

13. 05.

LUKA Kranjc

NACE Laharnar  

26. 11.

24. 12.

7. 01.

4. 02.

4. 03.

30. 03.

22. 04.

20. 05.

ELA Jermol

MIA Jermol

3. 12.

25. 12.

 

14. 01.

11. 02.

11. 03.

1. 04.

29. 04.

27. 05.

Če veš, da ne boš mogel priti, si dolžan dobiti nadomestilo.

  • Napisani datumi so nedelje oz. prazniki. Če je nedeljska sv. maša na soboto, velja datum nedelje.

Župnija Šentviška Gora

05/381 50 50;  041 259 146
Šentviška Gora 41
5283 Slap ob Idrijci
Žpk Franc Kavčič 2005

Župnija Pečine

Pečine 39
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Župnija Ponikve

Ponikve 3
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Danetsoft