14. -  21. april 2024       3. VELIKONOČNA  nedelja

»VI STE PRIČE TEH REČI«

Apostoli, ki so s svojimi očmi videli vstalega Kristusa, niso mogli molčati o tem izjemnem izkustvu, saj se jim je prikazal zato, da bi resnica o njegovem vstajenju preko njihovega pričevanja dosegla vse. Cerkev ima zato nalogo, da skozi čas nadaljuje to poslanstvo. Vsak krščen je poklican k pričevanju tako z besedami kakor z življenjem, da je Jezus vstal, da je živ in navzoč med nami. Vsi mi smo poklicani pričevati, da je Jezus živ.

Kdo je priča? To je tisti, ki je videl, si zapomni in pripoveduje. Videti, zapomniti si in pripovedovati so trije glagoli, ki opišejo njegovo identiteto in poslanstvo. Vsebina krščanskega pričevanja je sporočilo zveličanja, konkreten dogodek, še več Oseba. To je vstali in živi Kristus, edini Zveličar vseh. O njem lahko pričujejo tisti, ki imajo osebno izkušnjo Njega v molitvi, v Cerkvi preko poti, ki ima svoj temelj v krstu,  hrano v evharistiji, pečat v birmi, in nenehno spreobrnjenje v spovedi. Iz te poti, ki jo vedno vodi Božja Beseda, lahko vsak kristjan postane priča vstalega Jezusa. Njegovo pričevanje je toliko bolj verodostojno, kolikor bolj to razodeva njegov evangeljski, vesel, pogumen, krotak, miren in usmiljen način življenja. Če pa kristjan pusti, da ga prevzame udobje, nečimrnost, sebičnost, če postane gluh in slep za vprašanja tolikih o 'vstajenju', kako bo lahko sporočal o živem Jezusu? Prav zato je naša naloga, današnjih njegovih učencev, da se pogovarjamo o Njem, in takrat je na poseben način z nami, je med nami. Drugi način, da je med nami, pa je zbiranje ob »lomljenje kruha«. Po: E. Mozetič

14. 04.   

NEDELJA    

3. VELIKONOČNA -

 

9h

10.30h

Ponikve     za župnijo  

Šentviška Gora 

za + Lolo Červ, Polje 8

15. 04.

Ponedeljek

Helena Alzaška, kng.

17h

 

Šentviška Gora       sv. maša in pogreb 

+ Benvenuta Velikonja

16. 04.

Torek

Bernardka Lurška, dv.

19h

 

Ponikve

za srečno vožnjo

17. 04.

Sreda

Robert, opat

19h

 

Šentviška Gora    

za + Jordana Bevčar

18. 04.

Četrtek  

Sabina Petrilli, rd

19h

 

Pečine       za vse ++, Pečine 72 in za + Ivana Velikonja

19. 04.

Petek 

Leon IX, pp

8h

 

Šentviška Gora

za ++, nam. cvetja (32)

20. 04.

Sobota

Teotim, šk

19h

Ponikve,    /nedeljska/  

za + Markota Lapanja

21. 04.

 

NEDELJA

4. VELIKONOČNA  ned. dobrega pastirja

9h

10.30h

Pečine  za župnijo  

Šentviška Gora      

za ++, Daber 6

  

► Od 14. do 21. aprila 2024 bomo obhajali teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, pod geslom »Prosite Gospoda žetve!«.

--------------------

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

Gospod, Jezus Kristus, ti si rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo.

Prosite torej Gospoda žetve, «naj pošlje delavce na svojo žetev!«.

Poglej, Gospod, potrebe vesoljne Cerkve in tudi naše škofije ter ji podari dovolj svetih duhovnikov, stalnih diakonov, redovnikov in redovnic,

 bodo zvesto in požrtvovalno služili tvojemu ljudstvu in uresničili svoje poslanstvo.

Stori, da bodo naše družine skupnosti ljubezni, v katerih starši z veseljem sprejemajo otroke, in daj, da bodo otroci odraščali v prijateljstvu z Bogom ter postali poslušni navdihom Svetega Duha. Okrepi mlade, da bodo verovali ljubezni in spoznali veličino življenja, ki je podarjeno v služenju drugim v duhovniškem in redovniškem poklicu, ter mnoge privedli k tebi, edini Poti, Resnici in Življenju.

Ti, Gospod, si naše upanje, vate zaupamo !Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Marija, Mati Cerkve, izprosi nam resnično ljubezen do Cerkve!

----------------

POSVEČENO BODI TVOJE IME

Kadar moliš: »posvečeno bodi tvoje ime«, pridruži se zahvali »Hvala ti, Stvarnik!«

travnikov in cvetlic, morij in rib, ptic in metuljev, sonca, lune in zvezd.

Kadar moliš: »posvečeno bodi tvoje ime«, pridruži se zahvali »Hvala ti, Stvarnik!«

deklet in fantov, žensk in moških vseh starosti, ras in položajev, zadovoljnih z darom življenja, z darom zemlje in z darom vsega stvarstva.

Kadar moliš: »posvečeno bodi tvoje ime«, posodi svojo hvalnico tudi tistim,

ki ne priznavajo Stvarnika in uničujejo lepoto stvarstva ter preprečujejo drugim bitjem,

da bi se veselila življenja, zemlje in vsega stvarstva.      Po: T. Lasconi, Nikoli sami

nalagam novice...