11. - 18. oktober 2020  -  29. nedelja med letom - MISIJONSKA 

VSI SMO MISIJONARJI

Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.

Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča.

Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! Po: S. Čuk, Misli srca

18. 10.

NEDELJA    

29. med letom

Misijonska

LUKA, evg

8.30h

 

9.30h

 

10.30h

 Ponikve                

za + Viktorja Kranjc, Ponikve 88

Pečine  

za + Markota Hvala, Pečine 60

Šentviška Gora  

za župnijo

19. 10.

 

Ponedeljek

Pavel od Križa, dh

16h

Pečine     pogreb + Roze Laharnar, po pogrebu sv. maša

20. 10.

Torek         

Vendelin, opat

17.30h

Ponikve

za vse ++ iz družine Lapanja, Po. 40

21. 10.

Sreda

Uršula, mč.

8.30h

Šentviška Gora    

po namenu

22. 10.

Četrtek

Janez Pavel II, pp.

17.30h

Pečine                 

za + Rajkota Lapanja,  8. dan

23. 10.

Petek 

Janez Kapistran, dh

17.30h

Šentviška Gora

za + Frančiško Pirih, Cerkno

24. 10.

Sobota

Anton M.  Claret, šk

 

  8.30h

Šentviška Gora

po namenu (Tolmin)

       prehod na zimski čas

25. 10.

NEDELJA

 

30. med letom – žegnanjska /obletnica posvetitve cerkve/

 

8h

 

9.15h

 

10.30h

 

Pečine                

za župnijo

Ponikve 

za družine

Šentviška Gora  

za + Janeza Fratnik, Stopnik

►   Danes, na misijonsko nedeljo, so darovi pri sv. mašah za misijone.

►   Verouk ta teden za 1. – 5. r.; 6.-9 pa boste dobili nalogo po e-pošti.

►  Udeležba pri pogrebih in sv. mašah je omejena na 10 oseb, zato dajemo prednost svojcem ali darovalcem za sv. mašo.  Držimo se predpisov: maske in medsebojna razdalja. Navodilo slovenskih škofov:  Z namenom, da ne bi prihajalo do položaja, ko nekateri verniki ne bodo mogli prisostvovati obredom velja določilo, da verniki svojo udeležbo pri sveti maši (na nedeljo) predhodno najavite duhovniku (npr. po telefonu, e-pošti, spletnem obrazcu itd.) Lahko se tudi dogovorite v soseski ali vasi, kdo vas bo »zastopal« pri sv. maši.

Če ne bo večjih sprememb, bo vse to veljalo tudi ob prazniku Vseh svetih in spomina na verne rajne, 2. novembra. Na pokopališčih in v cerkvah ne bo bogoslužja ali blagoslova z udeležbo vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).   Zato vam še toliko bolj priporočam, da namesto za cvetje in sveče darujete za sv. maše za rajne, bodisi osebno ali z darom v nabiralnik, ki bo za to določen.                   »POGUM, VSE LJUDSTVO V DEŽELI« geslo našega škofa Jurija

---------------

Vse, ki se v nedeljo ne boste udeležili sv. maše, lepo vabim, da si doma dopoldne vzamete čas za domače bogoslužje: preberete božjo besedo – najdete na HOZANA.si: Božja beseda za 29. nedeljo med letom  (klik na koledarček); - zmolite vsaj desetko rožnega venca in zmolite molitev za zdravje:

------------------

Molitev za dravje

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Lepo prosim, da ta oznanila posredujete tudi tistim, za katere vesste, da nimajo možnosti tega prebrati na računalniku ali mobiju. Hvala!

Vse naj spremlja božji blagoslov!  župnik Franc

nalagam novice...