4. - 11.  december 2022   

ADVENT

 Medtem ko se nadaljuje začeta pot adventa in se pripravljamo na obhajanje Kristusovega rojstva, odmeva v naših skupnostih klic Janeza Krstnika k spreobrnjenju. Je nujen klic, da odpremo srce in sprejmemo Božjega Sina, ki prihaja med nas, da razodene Božjo voljo.

Danes, sedaj se odloča o naši bodoči usodi; s konkretnim obnašanjem v tem življenju odločamo o naši večni usodi. Ob zatonu naših dni na zemlji, v trenutku smrti, bomo ovrednoteni na podlagi naše podobnosti z Otrokom, ki se bo rodil v ubogi votlini v Betlehemu, saj je On merilo, ki ga je dal Bog človeštvu. Nebeški Oče, ki je z rojstvom svojega Edinorojenega Sina razodel svojo usmiljeno ljubezen, nas vabi, naj hodimo za Njim tako, da naredimo iz našega bivanja dar ljubezni, kakor je to storil On. In sadovi ljubezni so tisti “vredni sadovi spreobrnjenja”, o katerih govori sveti Janez Krstnik, ko se z ostrimi besedami obrača na farizeje in saduceje, ki so se pomešani med ljudstvom prišli krstit.

V adventnem času smo poklicani, da poslušamo Božji glas, ki odmeva v puščavi sveta. Vera postane močnejša, če se pusti razsvetliti z Božjo Besedo, saj, »kar koli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje« (Rim 15,4).     Po: Benedikt XVI.

 ---------------

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

“Čista, vsa brez madeža / bila si spočeta, / greh in pekel zmagala / v hipu prvem sveta.” Tako verni Slovenci opevamo slavo Jezusove in naše matere. V prvem trenutku svojega spočetja je bila “obvarovana vsakega madeža izvirnega greha, in sicer po edinstveni milosti in predpravici, ki jo je podelil vsemogočni Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, odrešenika človeškega rodu”. To je kot versko resnico razglasil papež Pij IX. 8. decembra 1854. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je Božje ljudstvo v Cerkvi priznavalo od vsega začetka v prepričanju o popolni svetosti Jezusove deviške Matere. Od leta 1708 se praznik Marijinega brezmadežnega spočetja v vesoljni Cerkvi obhaja 8. decembra.

 4. 12.                

NEDELJA    

2. ADVENTNA

8.30h

10h 

Pečine  za žušpnijo

Šentviška Gora   za ++ Velikonja, Š. Gora 63

 5. 12.

Ponedeljek  

Filip Rinaldi, dh

16.30h

Šentviška Gora 

za  vse ++ sor. in prijatelje, B. V. 10

 6. 12.

Torek     

Nikolaj (Miklavž), šk

8.30h

 

Šentviška Gora

za  vse ++, Stopnik 28

 7. 12.

Sreda

Ambrož, šk.

 

 

Dekanijska konferenca na Mostu

sv. maša : po namenu

 8. 12.

Četrtek

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE M.

 

9h

Šentviška Gora

v čast brezm. spočetju Device M.

 9. 12.

Petek 

Valerija, mč

8.30h

Ponikve

za + Vojkota Mrak

10. 12.

Sobota 

Loretska Mati Božja

 

 

16h

16.30h

Pečine   /nedeljska/

adventna spoved 

sv. maša: za + Stanislavo Podgornik

11. 12.

NEDELJA

3. ADVENTNA

 

 

8h

8.30h

 

  9.15h

10h

Ponikve

adventna spoved                                            sv. maša  za + Danijela Laharnar, 30. dan

Šentviška Gora   

adventna spoved

sv. maša: za župnijo

►V soboto in v nedeljo bo spovedoval g. Blaž Kernel, kaplan  v Tolminu

Boglonaj za vse darove za  ljudi v stiski na nedeljo KARITAS  !

►Obisk starih in bolnih bo v ponedeljek, 12. decembra. Hkrati vabim, da mi do takrat sporočite, če še kdo, poleg rednih, želi pred prazniki prejeti sv. zakramente.

Na Škofijski gimnaziji Vipava vabijo v soboto, 10. 12., ob 9.00 na dan odprtih vrat, ko bodo predstavili šolo in dijaški dom. Noč v dijaškem domu, ki je letošnja novost, pa se začne že v petek ob 17.00. Vse informacije na strani sgv.si. Ni važno, v kateri razred že hodiš!

► Na voljo je Družinska pratika ( 7 € ) in Marijanski koledar ( 3€)

---------------------------------------

TU SEM IN TE PRIČAKUJEM

Pridi, Gospod Jezus! Morda te mnogi ne pričakujejo več, v njihovih srcih ni prostora. Vendar si se ti, Gospod, neskončni Gospodar vesolja, naredil tako majhnega. Pridi, le pridi, Gospod, tudi če bi ne bilo nikogar, ki bi te pričakoval, sem tu in te pričakujem. Pridi, Gospod Jezus! 

------------------

Luč je prižgana za pravičnega, za iskrene v srcu je pripravljeno veselje. (Ps 97,11)

 

 

nalagam novice...