Župnije Šentviška Gora, Pečine in Ponikve so raztresene po Šentviški Planoti (SZ Slovenija). Združene so v skupno upravljanje iz župnije Šentviška Gora.
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

28. avgust - 4. september 2016

22. nedelja med letom 

PONIŽNOST ZARADI KRISTUSA V LJUBEZNI

Zdrava pamet govori, da se ni modro prehitro hvaliti in iskati slavo. Na zdravo ponižnost so opozarjali že poganski misleci. Tudi svetopisemski Sirah pravi: »Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In nenazadnje Kristusov opomin po skromnosti in ponižnosti v priliki iz evangelija ne preseneča, saj ga lahko uvrstimo med pozive drugih modrecev človeštva.

Pa vendar se Kristusov govor o ponižnosti razlikuje od drugih priporočil. Kristus govori o ponižnosti v zvezi z Božjim kraljestvom. Gostija v Božjem kraljestvu ima drugačno razporeditev sedežev, kot je »sedežni red« pri uradnih sprejemih. Tam velja, da bo »vsak, ki se povišuje, ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« Sam Kristus, ki je prvi v Božjem kraljestvu, je vzor ponižnosti, saj »je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti.« Kristusova ponižnost je v službi Božjega kraljestva in odrešenja, saj nam s tem, ko v ponižnosti sprejme križ, prinese odrešenje.

Ponižen je lahko tisti, ki je v Kristusu in se mu pridruži pri odrešenjskem delu. Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristusa in njegove ponižnosti, ki temelji na  ljubezni, biti ponižen. Kot vsako krepost moramo namreč tudi ponižnost uvrstiti v območje ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je lahko pomanjkanje samozavesti ali celo samozaničevanje, storjena v ljubezni pa je hoja po Kristusovih stopinjah in v službi odrešenja. Zato Kristus, potem ko spregovori o ponižnosti, to poveže z ljubeznijo, ko v drugem delu evangelija govori, kako prava ljubezen povabi na gostijo – se pravi je radodarna in rodovitna – najprej tiste, ki so na robu družbe (»uboge, pohabljene, hrome, slepe«), skratka tiste, ki nam »ne morejo povrniti«.

Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni. Prosimo Gospoda, da bi imeli ljubezen do Kristusa in bi se iz te ljubezni darovali za druge ter bili ponižni zaradi ljubezni in v ljubezni. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

 28. 08

NEDELJA    

 

22. med letom

 

Avguštin, šk, c.uč.

8.30h             

 

    9.45h

Ponikve

za župnije

Pečine

za + Edija Laharnar, Pečine 42

29. 08.

Ponedeljek

Mučeništvo J. Krstnika

  19.30h

Šentviška Gora

za  + Matejo Klemenčič in vse ++, Daber 5

30. 08.

Torek          

Feliks (Srečko) mč.

19.30h

 

Ponikve

za + Franca Obid, Ponikve 51 a

31. 08.

Sreda

Pavlin, šk.

19.30h

 

Šentviška Gora

za  + Markota Velikonja

 1. 09.

Četrtek

Egidij (Tilen) , opat

19.30h

 

Pečine

za ++ starše, Pečine 51

 2. 09.

Petek   1. v mesecu

 

19.30h

 

Ponikve

za ++ Hvala, Ponikve 69

 3. 09.

Sobota 1. v mesecu

Gregor Veliki, pp

8.30h

 

Šentviška Gora

za  + Kristino Pagon

 4. 09.

NEDELJA

 

23. med letom

angelska

     9h             

 

    11h

Pečine

za + Franca Kofol, Pečine 34

Police  SHOD – Marijino rojstvo

za župnije

 

>  V četrtek dopoldne, pol ure pred začetkom šole, vabljeni starši k vpisu otrok v 1. razred verouka

> V petek dopoldne obisk bolnikov na domu  

>  V nedeljo, 4. septembra, sveta maša ob 9 uri na Pečinah: otroci - začetek veroučnega leta. Vabljeni tudi vsi drugi, ki ne boste šli v Police.

   SVETI ANGEL

Češčenje svetih angelov je zelo staro in med kristjani tudi zelo razširjeno.  Poleg angelske nedelje je določen tudi poseben dan (2. oktober), ko praznujemo god angelov varuhov. Tega je za vesoljno Cerkve uvedel papež Pavel V. leta 1608.

Pri nas je najbolj znana – zelo stara - molitev k angelu varuhu »Sveti angel, varuh moj«. Običajno je to prva molitev, ki se je naučijo otroci.

Ali se zavedamo, da je vsakemu izmed nas dan sveti angel kot spremljevalec v življenju? Ali ni prijetna zavest, da nam stoji ob strani nebeški poslanec, ki nam svetuje v trenutkih dvoma in nas varuje v življenju?

Spomnimo se tudi Jezusovih besed, ko pravi, naj ne zaničujemo katerega od malih, kajti »njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 18,1).

Lepo je, da to molitev molimo vsako jutro in vsak večer, pa tudi preden se odpravimo na potovanje. Prav tako je dobro, da starši zvečer otroke, preden zaspijo, pokrižajo in z njimi zmolijo vsaj molitev Sveti angel. Otrokom se bo ta starševska toplina vtisnila v spomin in jih bo spremljala skozi vse življenje. Malčkom bo molitev, v kateri prosimo za Božje varstvo, vlivala gotovost in preganjala strah.  Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

XXX

Sin živega Boga. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost! O vzvišena ponižnost! O ponižana vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, Bog in Božji Sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha! Poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca; ponižajte se tudi vi, da vas bo on povišal.sv. Frančišek Asiški

Bralci pri bogoslužju

BRALCI BERIL: Šentviška Gora 2016

Dolores Lapanja

 8. 05.

3. 07.

28. 08.

30. 10.

 

 

Sara Kragelj

15. 05.

10. 07.

11. 09.

 1. 11.

 

 

Zmaga Črv

22. 05.

24. 07.

18. 09.

 6. 11.

 

 

Kristina Murovec

29. 05.

31. 07.

25. 09.

13. 11.

 

 

Ksenija Pirih

 5. 06.

 7. 08.

 2. 10.

20. 11.

 

 

Karmen Kragelj

19. 06.

15. 08.

16. 10.

 

 

 

Maša Mlakar  

26. 06.

21. 08.

23. 10.

 

 

 

Datumi so napisani za nedelje. Če je nedeljska sv. maša že v soboto, velja datum nedelje. Če bo vmes še kakšna sprememba, se bomo sproti dogovorili. ČE KDO NE MORE (različni vzroki) brati na določen datum, je prav, da poskrbi za zamenjavo!
Hvala za vaše lepo sodelovanje.

Ministriranje

STREŽNIKI:
Šentviška gora 2016

ASJA Poljak

HANA Drole

15. 05.

 

19. 06.

24. 07.

21. 08.

 

EVA 
Mlakar

TJAŠA Kenda

22. 05.

19. 06.

31. 07.

28. 08.

 

URBAN Feltrin

DAVID Bičič  

29. 05.

26. 06.

 7. 08.

 4. 09.

 

MAŠA Mlakar

MIJA Kosi  

 5. 06.

  3. 07.

14. 08.

11. 09.

 

 

BEATRIZ
Vendramin

12. 06.

10. 07.

15. 08.

18. 09.

 

Če veš, da ne boš mogel priti, si dolžan dobiti nadomestilo.

  • Napisani datumi so nedelje oz. prazniki. Če je nedeljska sv. maša na soboto, velja datum nedelje.

Župnija Šentviška Gora

05/381 50 50;  041 259 146
Šentviška Gora 41
5283 Slap ob Idrijci
Žpk Franc Kavčič 2005

Župnija Pečine

Pečine 39
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Župnija Ponikve

Ponikve 3
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Danetsoft