26.. marec - 2. april 2023    

»KDOR VAME VERUJE, BO ŽIVEL

Izraelskemu ljudstvu v izgnanstvu daleč od Izraelske dežele prerok Ezekijel naznanja, da bo Bog odprl grobove pregnancev ter jim bo omogočil vrnitev v njihovo deželo, kjer bodo v miru počivali (prim. Ez 37,12–14). To starodavno hrepenenje človeka, da bi bil pokopan skupaj s svojimi očeti, je hrepenenje po domovini, ki ga bo sprejela na koncu zemeljskega prizadevanja. Sicer tudi med kristjani vero v vstajenje in večno življenje pogosto še spremljajo dvomi, zmešnjava, saj dejansko gre za resničnost, ki presega meje našega razuma in zahteva dejanje vere. V današnjem evangeliju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede vere Marte, Lazarjeve sestre.  Jezus odgovori: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre« (Jn 11,25–26), pa je resnična novost, ki podre vsako oviro ter gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj v Njem prebiva vsa polnost Boga, ki je življenje, večno življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo vstajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec (prim. Jn 11,11).

Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus krepko bojevati in plačati s križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi, da uniči bivanje vsakega človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. Njegovo vstajenje pa ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, temveč je odprl novo resničnost, novo zemljo, ki je končno pridružena Božjim nebesom.               Po: Benedikt XVI.

26. 03.                   

NEDELJA    

5. POSTNA -tiha

9h

10.30h

Pečine    za  župnijo

Ponikve   

za + Janeza Laharnar , Ponikve 56

27. 03.

Ponedeljek  

 

18h

Šentviška Gora    križev pot in sv. maša   za + Cirila Lukman in Olgo Kalan, Pr. B. 17 b

28. 03.

Torek     

 

18h

 

Ponikve     križev pot in sv. maša

za  vse ++, Ponikve 19

29. 03.

Sreda

 

19h

 

Šentviška Gora   

za + Franca Božič in Jelico Pirih, G. Vrh 9

30. 03.

Četrtek

 

18h

 

Pečine      križev pot in sv. maša

za + Rafaelo Pisk Fragiacomo, 30. dan

31. 03.

Petek 

 

8h

 

Šentviška Gora 

po namenu

 1. 04.

Sobota

 

8h

 

Šentviška Gora   

za  vse ++, Š. Gora 45

 2. 04.

 

NEDELJA

6. POSTNA - cvetna

 

8h

9.15h

10.30h

 

Ponikve    za župnijo

Pečine    za + Albino, Metoda Kuštrin in vse ++, Pečine 25

Šentviška Gora   

za + Marijo  (8. dan) in Slavkota Črv

► Spoved za otroke: Šentv. Gora v ponedeljek ob 17h; Ponikve v torek ob 17.30 h, Pečine v četrtek ob 17h. Po spovedi se vsi udeležijo križevega pota za otroke in sv. maše. 

►  Na radiu Ognjišče ta teden lahko spremljamo radijski misijon.

►  Darovi za oljčne vejice so namenjeni za obnovo cerkva v Slovenski Istri.

 

MOLITEV V STISKI

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: usmili se me in usliši mojo molitev. Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« Gospod pokaži, da je ta samo v samo v tebi. Ti me osrečuješ z večjim veseljem kot vse zemeljske dobrine in užitki. V miru naj hitro zaspim in počivam, saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ. Prim. Ps 4

 

PREBUDI NAS

Živi Bog!

Prebudi nas iz spanja gotovosti, iz smrti ljubezni, iz lene miselnosti,

iz spanja samozadostnosti, iz smrti upanja, iz suhote domišljije,

iz spanja čutov, iz smrti čustev, iz malenkosti in ozkosti -

prebudi nas. Anton Rotzetter

nalagam novice...