Župnije Šentviška Gora, Pečine in Ponikve so raztresene po Šentviški Planoti (SZ Slovenija). Združene so v skupno upravljanje iz župnije Šentviška Gora.
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

15. - 22. januar 2017

2. nedelja med letom

JAGNJE BOŽJE prinaša življenje

Ko je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta« (Jn 1,29). Jagnje je od najzgodnejše krščanske tradicije podoba Kristusa. Ta podoba je prešla tudi v mašne molitve, saj duhovnik tik pred obhajilom ponovi Krstnikove besede. In zakaj je jagnje podoba Kristusa?

Izraelci so bili po jagnjetovi krvi rešeni smrti in so po zavezi postali Božje ljudstvo. Že od samega začetka je Cerkev v tem jagnjetu videla predpodobo Kristusa, saj smo bili po krvi Kristusa – pravega Jagnjeta, (od)rešeni smrti, kakor so bili Izraelci rešeni smrti po krvi jagnjeta. Ni naključje, da je Kristus umiral na križu, ko so Judje klali jagnjeta za velikonočno večerjo. Kristus je nase privzel greh ljudi, da bi nas odrešil. Zato je on pravo »Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta«, kakor ga je označil Janez Krstnik.

On, katerega podoba je jagnje, je ljubil ljudi vse do smrti ter jim tako odvzel grehe, je lahko kot človek razumel skrivnost Božje ljubezni in sedaj lahko to razodeva ljudem. Kristus ljudem odkriva nov pogled na zgodovino in na njihovo življenje. V luči darovanega Jagnjeta drugače vidimo dogodke v zgodovini in v našem življenju. V njem so osvetljeni skriti dogodki in v njem dobijo vrednost še tako drobna in nepoznana skrita dobra dejanja ljudi, za katera jim drugi niso dali priznanja. V njegovi luči je »povzdignjeno« neznano in krivično trpljenje ljudi. 

Kristus se je žrtvoval za naše grehe, da bi nam pokazal nov pogled na zgodovino in dogodke. Zagotovil nam je, da se splača truditi za dobro. Nobena beseda, izrečena iz ljubezni, in nobeno dejanje, narejeno v ljubezni, ni izgubljeno. Tako nas rešuje občutka nekoristnosti in nesmiselnosti v našem življenju. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

15.01.     

 

NEDELJA    

 

2. med letom

     8.30h             

 

    9.45h

 

      11h   

Ponikve 

za župnije

Pečine  

za + Franca Kofol,   1. obl.

Šentviška Gora

za ++ Kobal, P. Brdo 39

16. 01.

Ponedeljek

 

17h

 

Šentviška gora

za ++, (nam. cvetja 4)

17. 01.

Torek          

Anton,  puščavnik

16.30h

 

Ponikve

za + Ivana in starše Lapanja, Ponikve 48

18. 01.

Sreda

Marjeta Ogrska, kneginja

  8.30h

 

Šentviška Gora

za ++ Cerkljanove

19. 01.

Četrtek

 

16.30h

 

Pečine   

za + Dorotejo Jeklin

20. 01.

Petek     

Sebastjan, mč.

17h

 

Šentviška Gora

za ++, (nam. cvetja 5)

21. 01.

Sobota  

Neža (Janja), mč

 8.30h

 

Šentviška Gora

za ++, (nam. cvetja 6)

22. 01.

NEDELJA

 

 

3. med letom

Vincencij, mč

8.30h             

 

    9.45h

 

      11h

Pečine

za župnije

Ponikve 

za vse ++, Ponikve 5

Šentviška Gora

po namenu, Daber 5

 

>  V soboto se prične priprava na zakon! Prijave pri župniku.

> Milijonarji dobrote vabljeni, da prinesete svoje darove. Pridružite se tudi novi!

XXX

Pogled na dogajanje v župnijah na Planoti v letu 2016:

Šentviška Gora: 3 krsti (Neža Drole, Miha Klemenčič, Lara Kobal; Mia Jurečič v Policah; Andrej Drole);  poroke (0);  2 pogreba (Marija Pirih, Dušan Pisk)

Pečine:  krsti (0);  1 poroka (Tina Jeklin – David Murnik);  3 pogrebi (Franc Kofol, Olga Pisk, Peter Podgornik)

Ponikve: 1 krst (Jaka Maver);  2 poroke (Nika Kikelj - Urban Maver, Iris Pirih - Matej Ohojak);  6 pogrebov (Hilda Kobal, Julijana Lapanja, Marija Kenda, Rozalija Grahelj, Franc Obid, Marija Hvala)

Prvo sv. obhajilo na Pečinah – 2 otroka.

Materialno področje:  Stanje župnijskih blagajn 31.12.2016 je pozitivno. Na Šentviški Gori poteka popotresna obnova župnijske cerkve-

XXX

Kar ni bilo v mojem načrtu, je bilo v Božjem načrtu. In kolikor pogosteje se mi kaj takega dogaja, toliko bolj živo postaja v meni prepričanje vere, da -  gledano od Boga – naključij pravzaprav ni. (sv. Terezija Benedikta od križa)

Bralci pri bogoslužju

BRALCI BERIL: Šentviška Gora 2016

Dolores Lapanja

18. 12.

12. 02.

9. 04.

4. 06.

30. 07.

 

Sara Kragelj

25. 12.

19. 02.

16. 04.  

11. 06.

6. 08.

 

Zmaga Črv

1. 1. 2017

26. 02.

23. 04.  

18. 06.?

13. 08.

 

Kristina Murovec

8. 01.

5. 03.

30. 04.

25. 06.

20. 08.

 

Metka Feltrin

15. 01.

12. 03.

07. 05.

2. 07.

27. 08.

 

Ksenija Pirih

22. 01.

19. 03.

14. 05.

9. 07.

10. 09.

 

Karmen Kragelj

29. 01.

 26. 03.

21. 05.

16.07.

17. 09.

 

Maša Mlakar

5. 02.

2. 04.

28. 05.

23. 07.

24. 09.

 

Datumi so napisani za nedelje. Če je nedeljska sv. maša že v soboto, velja datum nedelje. Če bo vmes še kakšna sprememba, se bomo sproti dogovorili. ČE KDO NE MORE (različni vzroki) brati na določen datum, je prav, da poskrbi za zamenjavo!
Hvala za vaše lepo sodelovanje.

Ministriranje

STREŽNIKI:
Šentviška gora 2016-17

 

 

ASJA Poljak

HANA Drole

 2. 10.

 

 1. 11.

 4. 12.

 1. 01.

2017

5. 02.

12. 03.

15. 04.

14. 05.

 

EVA
Mlakar

TJAŠA Kenda

 9. 10.

 6. 11.

11. 12.

 8. 01.

12. 02.

19. 03.

16. 04.

21. 05.

URBAN Feltrin

JAKOB
Feltrin

16. 10.

13. 11.

18. 12.

15. 01.

19. 02.

26. 03.

23. 04.

28. 05.

MAŠA Mlakar

 

23. 10.

 20. 11.

25. 12.

22. 01.

 

26. 02.

2. 04.

30. 04.

4. 06.

DAVID Bičič

MONIKA Bičič

30. 10.

27. 11.

25. 12.

29. 01.

5. 03.

9. 04.

7. 05.

11. 06.

Če veš, da ne boš mogel priti, si dolžan dobiti nadomestilo.

  • Napisani datumi so nedelje oz. prazniki. Če je nedeljska sv. maša na soboto, velja datum nedelje.

Župnija Šentviška Gora

05/381 50 50;  041 259 146
Šentviška Gora 41
5283 Slap ob Idrijci
Žpk Franc Kavčič 2005

Župnija Pečine

Pečine 39
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Župnija Ponikve

Ponikve 3
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Danetsoft