18. - 25. april 2021    3. VELIKONOČNA  nedelja 

KAKŠNI PA BOMO MI OB KONCU ČASOV?

V različnih obdobjih je bogoslovne učenjake zanimalo tudi, kakšna bodo naša telesa, ko bomo ob koncu sveta vstali, kakor izpovedujemo v veri. Bomo mladi ali stari, moški in ženske, pa še marsikaj.  Apostol Pavel pa zapisal: da bo vstali in poveličani Kristus, »z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobnega telesu svojega veličastva«.

Zagotovo lahko sklepamo, da bodo naša telesa po vstajenju na »poslednji dan« nekaj izredno lepega. Zanje ne bodo več veljali zakoni prostora in časa, ki nas zdaj omejujejo.  A pomembnejše je nekaj drugega: da bodo naša telesa, naše telesne moči, čuti in sposobnosti zvesto orodje Božjega ognja ljubezni, ki ga nosimo v sebi. Apostol Pavel nam kliče, naj imamo vedno pred očmi dejstvo, da so naša telesa Božje svetišče, tempelj, v katerem prebiva troedini Bog. Ob tem pristavlja: »Poveličujte torej Boga v svojem telesu!«

Kristusovo poveličano telo je imelo vidne sledove ran na rokah, nogah in na srčni strani. Te rane so vidna sled njegove odrešilne ljubezni. Iz Jezusove prebodene strani je bila rojena Cerkev in vsi zakramenti, ki nas posvečujejo. Če smo v življenju zvesti obljubam, danim pri prejemu teh zakramentov, če zvesto hodimo za Kristusom, potem se bodo ta neizbrisna znamenja, s katerimi smo bili zaznamovani, na veke svetila in bomo nanje lahko upravičeno ponosni.  Po: S. Čuk, Misli srca

18. 04.   

NEDELJA    

3.  VELIKO-NOČNA

8h

 

9.15h

10.30h

Pečine   za duhovne poklice in svetost duhovnikov ( + škof Metod)

Ponikve     za zdravje

Šentviška Gora  za župnijo

19. 04.

 

Ponedeljek

Leon IX., pp

19h

Šentviška Gora    

za duše v vicah (Tolmin)

20. 04.

Torek         

Teotim, šk

19h

Ponikve     

za + Ljudmilo Laharnar, Ponikve 88

21. 04.

Sreda

Anzelm, šk

 19h

Šentviška Gora

v čast božjemu usmiljenju

22. 04.

Četrtek

Hugo, šk

19h

Pečine   

za duše v vicah (Tolmin)

23. 04.

Petek

Jurij, mč

8.30h

 

Šentviška Gora

za duše v vicah (Tolmin)

24. 04.

Sobota

Marija Kleopova

9h

 

Šentviška Gora   

za vse drage ++, Zakraj 3

25. 04.

NEDELJA

4.  VELIKONOČNA

Marko, evg.

8h

9.15h

10.30h

Ponikve   za duhovne poklice in svetost duhovnikov ( + škof Metod)

Pečine     za zdravje

Šentviška Gora  za duhovne poklice in svetost duhovnikov ( + škof Metod

Za praznovanje nedelje z domačim bogoslužjem: božja beseda na https://hozana.si/index.php?datum=18.4.2021. Poglejte tudi na Pridi in poglej.

►Teden molitve za duhovne poklice.

          Vodilna misel: »Pripadaj, išči in se odloči!«.

V tednu molitve naj bo po naših družinah, po župnijah, čim bolj zavzeto dogajanje »za duhovne poklice«. Molímo in vabimo k molitvi, poživímo svojo poklicanost, pričujmo in vabímo k pričevanju življenja, poskrbímo za poglobljeno (čeprav zoom) katehezo ... Naša zavzetost za nove duhovniške, redovniške in misijonarske poklice naj postane nalezljiva! (s. Štefka Klemen)

------------------------------

MOLITEV PRED OBHAJILOM

Vsemogočni, večni Bog, glej, bližam se skrivnosti tvojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja, nečisti k studencu usmiljenja, slepec k luči večne svetlobe, ubožec in revež h Gospodu nebes in zemlje.

Prosim te pri neizmerni tvoji darežljivosti, daj, ozdravi mojo bolezen, umij moje madeže, razsvetli mojo slepoto, obogati moje uboštvo, obleci mojo nagoto, da sprejmem kruh angelov, Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev tako spoštljivo in ponižno, tako skesano in pobožno, s tako čistim in vernim srcem, s takim sklepom in namenom, kakor je v prid in zveličanje moje duše. Amen. , sv. Tomaž Akvinski

-------------------------

Evharistija pomeni razumevajočo ljubezen. Kristus je razumel, da imamo strašno lakoto po Bogu. Razumel je, da smo bili ustvarjeni za ljubezen. Zato je samega sebe napravil za kruh. (sv. Terezija iz Kalkute)

 

Molitev za zdravje 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Lepo prosim, da ta oznanila posredujete tudi tistim, za katere vesste, da nimajo možnosti tega prebrati na računalniku ali mobiju. Hvala!

nalagam novice...