Župnije Šentviška Gora, Pečine in Ponikve so raztresene po Šentviški Planoti (SZ Slovenija). Združene so v skupno upravljanje iz župnije Šentviška Gora.
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

4. - 11. december 2016

2. ADVENTNA nedelja

NATAKNI SI KRISTUSOVA OČALA

V evangeliju nam »adventni pridigar« Janez Krstnik kliče: »Spreobrnite se, kajti približalo se je Božje kraljestvo!« (Mt 3,2) Njegov klic k spreobrnjenju je vedno aktualen, zlasti v adventu, vendar se grška beseda za spreobrnjenje (metanoia) »etimološko nanaša na spremembo uma, spremembo načina mišljenja. Pomeni zavzeti drugačno stališče, videti resničnost z novimi očmi« (Tomaš Špidlík).

Spreobrnjenje je središče preroških pridig, ne  samo učenja Janeza Krstnika. Spremeniti (spreobrniti) moramo svoje mišljenje, v skladu z njim pa nato svoje življenje. Človek je poklican, da vnovič pretehta, katere vrednote vladajo v njegovem življenju in katere krojijo njegove odločitve. Adventni čas je nova priložnost, da bi »prečistili« svoj razum in svoj pogled na svet.

Spreobrniti se pomeni videti resničnost z novimi očmi, zato pomeni postaviti Boga v središče in ne imeti v središču lastnega jaza ter svojih podob o Bogu. Pomeni spremeniti način razmišljanja o Bogu in svoj način odnosa z njim in se odvrniti od idej, ki smo si jih sami ustvarili, k njemu, kakršen se razodeva. Tako Janez Krstnik v evangeliju poziva  farizeje, naj si ne domišljajo, da imajo Abrahama za očeta, ampak naj se pripravijo, da bodo sprejeli novo  razodetje, ki bo prišlo v Jezusu Kristusu.

Spreobrnjenje tako v tem smislu pomeni, da si nekako nadenemo »Kristusova očala« in skoznje gledamo na svet, dogodke in na ljudi. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

 4. 12.

NEDELJA    

 

2.  ADVENTNA   

Barbara, mč

  8h              

 

        9.15h

 

10.30h 

 

Ponikve 

za župnije

Pečine  

za + Borisa in sor. Mrak, Pečine 43

Šentviška Gora

za + teto Rozi Vuga, Pr. Brdo, Ponikve

 5. 12.

Ponedeljek

 

8.30h

Šentviška Gora

po namenu, Š. Gora

 6. 12.

Torek          

Nikolaj (Miklavž), šk

16.30h

 

Ponikve

za + Angela in Petra Lapanja

 7. 12.

Sreda

Ambrož, c.uč.

       17h           

Šentviška gora    /praznična, v župnišču/

v zahvalo, P. Brdo 16

 8. 12.

Četrtek

BREZMADEŽNO

SPOČETJE

DEVICE MARIJE

9h

 

10h

 

Pečine

za + Jožefo in vse ++ Kofol, Pečine 32

Ponikve

za vse ++ Bizjak

 9. 12.

Petek     

 

15.30h

Police

za + družino Gruden, Zasela

10. 12.

Sobota   

 

8.30h

Šentviška Gora

za + Ludvika in Natalijo Gruden, P. Brdo 10

11. 12.

NEDELJA

 

3.  ADVENTNA 

 

   

8h  

8.30h

   

 9h

9.45h

 

      10h

11h

Pečine

adventna spoved (g. Niko Rupnik; Grahovo)

sv. maša za župnije

Ponikve   

adventna spoved

sv. maša: v čast Materi Božji za zdravje

Šentviška Gora

adventna spoved v župnišču (brez spovednice!)

sv. maša: za + Ignaca Ozebek, za + Andrejo in Jožeta Goljevšček

> Verouk za vse skupine. Spoved za otroke bo naslednji teden.

> Za Karitas smo v nedeljo darovali skupaj 277,40 €. Hvala!

                                                                     XXX

V Katoliški Cerkvi 8. decembra obhajamo slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti. A zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja Mati, je bila po nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom. Po: radio.ognjisce.si

XXX

Dobri Jezus, pomagaj mi razširiti tvoj prijetni vonj povsod, kamorkoli grem. Preplavi mojo dušo s svojim Duhom in življenjem. Povsem prepoji in prevzemi vse moje bitje, da bo moje življenje izžarevalo tvoje življenje. Sij skozme in bodi tako v meni, da bo vsaka duša, s katero bom prišel v stik, čutila tvojo navzočnost v moji duši. Dovoli jim, da pogledajo navzgor in naj ne vidijo več mene, ampak le Jezusa! Bodi z menoj in tedaj bom začel sijati, kakor siješ ti. Naj sijem tako, da bom luč drugim.  Po: H. Newman


Bralci pri bogoslužju

BRALCI BERIL: Šentviška Gora 2016

Dolores Lapanja

18. 12.

5. 02.

26. 03.

14. 05.

25. 06.

 

Sara Kragelj

25. 12.

12. 02.

 2. 04.

21. 05.

2. 07.

 

Zmaga Črv

1. 1. 2017

19. 02.

 9. 04.

28. 05.

 

 

Kristina Murovec

8. 01.

26. 02.

16. 04.

 4. 06.

 

 

Ksenija Pirih

15. 01.

 5. 03.

23. 04.

11. 06.

 

 

Karmen Kragelj

22. 01.

12. 03.

30. 04.

18. 06.?

 

 

Maša Mlakar

29. 01.

19. 03.

07. 05.

18.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datumi so napisani za nedelje. Če je nedeljska sv. maša že v soboto, velja datum nedelje. Če bo vmes še kakšna sprememba, se bomo sproti dogovorili. ČE KDO NE MORE (različni vzroki) brati na določen datum, je prav, da poskrbi za zamenjavo!
Hvala za vaše lepo sodelovanje.

Ministriranje

STREŽNIKI:
Šentviška gora 2016-17

 

 

ASJA Poljak

HANA Drole

 2. 10.

 

 1. 11.

 4. 12.

 1. 01.

2017

5. 02.

12. 03.

15. 04.

14. 05.

 

EVA
Mlakar

TJAŠA Kenda

 9. 10.

 6. 11.

11. 12.

 8. 01.

12. 02.

19. 03.

16. 04.

21. 05.

URBAN Feltrin

JAKOB
Feltrin

16. 10.

13. 11.

18. 12.

15. 01.

19. 02.

26. 03.

23. 04.

28. 05.

MAŠA Mlakar

 

23. 10.

 20. 11.

25. 12.

22. 01.

 

26. 02.

2. 04.

30. 04.

4. 06.

DAVID Bičič

MONIKA Bičič

30. 10.

27. 11.

25. 12.

29. 01.

5. 03.

9. 04.

7. 05.

11. 06.

Če veš, da ne boš mogel priti, si dolžan dobiti nadomestilo.

  • Napisani datumi so nedelje oz. prazniki. Če je nedeljska sv. maša na soboto, velja datum nedelje.

Župnija Šentviška Gora

05/381 50 50;  041 259 146
Šentviška Gora 41
5283 Slap ob Idrijci
Žpk Franc Kavčič 2005

Župnija Pečine

Pečine 39
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Župnija Ponikve

Ponikve 3
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Danetsoft