26. september - 3. oktober 2021    26. nedelja med letom

Blaženi Anton Martin Slomšek in naš čas

V vsaki naši življenjski situaciji lahko najdemo zglede iz življenja bl. Antona Martina Slomška. Čas v katerem je Slomšek živel je bil zahteven na verskem, vzgojnem, kulturnem, in tudi političnem področju. Iz njegove strani je bila potrebna odločnost, da je kot duhovnik in potem kot škof vodil zaupane mu vernike in spodbujal Slovence, naj ohranjajo svoj jezik, svojo nacionalno identiteto v obdobju, ko Slovenija še ni bila neodvisna.

Učinkovitost njegovega pastoralnega dela ni bila samo sad njegove genialnosti, ampak je temeljila na njegovi svetosti, to je njegovi veri, upanju in ljubezni do Boga. Rastel je v ljubezni do Gospoda in drugih. Vedno manj je živel zase in vedno bolj za druge. Ta ogenj Božje ljubezni se je vedno bolj vnemal v njegovem srcu in postajal luč za druge. Biti ljudje za druge, to je pot, ki nam jo kaže. Pot ljubezni in zaupanja v Boga in ne v naše človeške zmožnosti.

Slomšek je vedel, kako potrebna je človeku vzgoja, da bi lahko ljudje postali zreli in se sposobni odločati za prave vrednote. Pot do osebne zrelosti nas pelje preko molitve. Molitev je izvir vseh darov in korenina dobrih del. Je naša »lestev« k Bogu«, je protistrup vsem nevarnostim, ki nam pretijo, je kompas, ki nam pomaga najti pravo smer sredi različnih mnenj in pogledov.

Naj nam bo Slomškov zgled tisti, ki nas vodi na pravo pot dobrega državljana in kristjana.  nadškof Alojzij Cvikl

26. 09.                     

NEDELJA    

26. med letom

Slomškova,   kvatre

8.30h

10.30h  

Pečine    za + Rajkota Lapanja, 1. obl.

Šentviška Gora  za župnijo

27. 09.

Ponedeljek

Vincencij Pavelski, dh

8h

Šentviška Gora

za + Justino in Filipa Feltrin, Stopnik 28

28. 09.

Torek         

Venčeslav, mč.

18h

Ponikve

za + Karla Lapanja, Ponikve 40

29. 09.

Sreda

Mihael, Rafael, Gabrijel

18h

Šentviška Gora

po namenu (Tolmin)

30. 09.

Četrtek

Hieronim, dh.

18h

Pečine

za + Alfonza Kofol in vse ++, Pečine 15

  1. 10.

Petek    prvi v m.

Terezija D. J., dv

18h

Ponikve

po namenu (++)

 2. 10.

Sobota  prva v m.

Angeli varuhi

18h

Pečine  / nedeljska/

za vse ++ Kofol, pečine 34

 3. 10.

NEDELJA

27. med letom

rožnovenska

8.30h

10h

 

Ponikve  za ++ Lapanja, Ponikve 34

Šentviška Gora  za župnijo – češčenje S. R. T.

►Na prvi petek dopoldne obisk bolnikov.

►V soboto, 2. oktobra  bo v Ljubljani POHOD ZA ŽIVLJENJE. Ob 9.30 izpred Šentjakobske cerkve. Poglejte na:    http://24kul.si/vabilo –na-pohod –za-zivljenje-2021

ROŽNI VENEC – MOLITEV V SRCU KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

 Rožni venec – molitev, ob kateri so se v času po 2. vatikanskem koncilu marsikje »lomila kopja«; nekateri so ga zavračali kot staromodno in preživeto obliko molitve, drugi so ga ohranjali in po tej molitvi še naprej utrjevali svojo vero. Cerkveno učiteljstvo je podpiralo in še podpira to molitev ter vernike vzpodbuja, naj radi molijo rožni venec. In to so voditelji Cerkve tudi delali. Pa ne le z besedami, ampak najprej s svojim zgledom. Papež Janez XXIII. Je vsak dan zmolil vse dele rožnega venca. Dejal je: »Petnajst rožnovenskih skrivnosti je petnajst oken, skozi katera v Božji luči gledam vse, kar se dogaja na svetu.« Njegov naslednik, papež Pavel VI. je rekel, da je rožni venec »povzetek celotnega evangelija« in je zato »šola evangeljskega življenja«. Papež Janez Pavel II. pa je bil nasploh neločljivo povezan s to molitvijo. Izdal je posebno apostolsko pismo »Rožni venec Device Marije«, s katerim je uvedel še četrti, t. i. »svetli del rožnega venca«, v katerem povzema Jezusovo javno delovanje. Tako rožni venec sedaj dejansko povzema celotni evangelij.

Tudi vsi mi smo povabljeni, da damo priložnost, da v mesecu oktobru v naši sredi še bolj oživimo to molitev. Naj nam pomaga poglobiti našo vero. Po: J. Kužnik

---------------------------

Marija je kot cvet skromne vijolice; cvet  ponižnosti, ki daje vsaki drugi kreposti milino in dostojanstvo in jo v Marijinem življenju uzremo v najlepšem sijaju. Marija, izvoljenka Gospoda nebes in zemlje, je živela tako tiho in sama zase, da je svet sploh ni poznal. Marija, plemeniti brst kraljevega rodu, je bila tako daleč od vsakega ponosa, od vsake ošabnosti, da je revnemu, a bogaboječemu tesarju dala svojo roko. In ko jo je nebeški sel poveličeval kot blagoslovljeno med ženami, najsrečnejšo njenega rodu, je vsa ponižna in skromna rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi«. Kakšna ponižnost blagoslovljene med ženami! Zato pa se je Gospod tudi ozrl na nizkost svoje dekle. Zdaj jo slavijo vsi rodovi.  bl. Anton Martin Slomšek

------------------------------------------

Spoštovani, za vstop v cerkev morate na podlagi veljavnih predpisov izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost, cepljenje, testiranje). Hvala za vaše sodelovanje.

nalagam novice...