Župnije Šentviška Gora, Pečine in Ponikve so raztresene po Šentviški Planoti (SZ Slovenija). Združene so v skupno upravljanje iz župnije Šentviška Gora.
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

22. - 29. oktober 2017

29. nedelja med letom - misijonska

NOVA EVANGELIZACIJA – MISIJONSKO DELO V NOVI DOBI

Božja beseda nam odkriva, kakšna je bistvena vsebina nove evangelizacije. To je oznanilo o odprtih vratih: o tem, da Bog človeku odpira vrata in omogoča dostop do zveličanja. Odprta vrata so kar simbol te nove evangelizacije. So znamenje Božjega vabila, njegove »gostoljubnosti« in hkrati človekovega odgovora na to; vrata moramo odpreti tudi mi.

To je oznanilo, da je »Bog Gospod in da ni drugega poleg njega« (1. berilo); in da so »vsi bogovi narodov prividi« (psalm). Ko človek zavrže edinega pravega Boga, nujno kmalu postavi na njegov prestol druge »bogove«, jih »moli« in jim služi: razkošje, napredek, porabništvo, uživaštvo … A ko ga ti privedejo v slepo ulico, ga pustijo na cedilu. »Vsi naj spoznajo, da ni Boga razen mene,« ni drugega Rešitelja, pravi Bog po preroku Izaiju.

Nova evangelizacija je oznanilo o milosti in miru z Bogom in med ljudmi. Apostol Pavel je v pismih vedno voščil in osebno prinašal milost in mir od Boga. To je tudi danes edini namen Cerkve, ne pa oblast, vpliv, slava ali zmagoslavje nad kom. Ne sme iskati sebe, ampak služiti.

Jedro evangelizacije je izraženo v besedah: »Bog te ljubi. Kristus je prišel zate.« Cerkev oznanja Boga, ki nas je tako ljubil, da je njegov Sin za nas postal človek. To je Bog, ki se nam približuje, ki se nam priobčuje, ki se z nami zedinja, ki je resnični Emanuel. Tudi Pavel nas imenuje »od Boga ljubljeni bratje« in »izvoljeni«. Edinole oznanilo o neskončni Božji ljubezni, ne pa grožnje s kaznijo, more odpreti srca ljudi in jih navdušiti za dobro.

Naš skupni poklic in poslanstvo sta, da pridružimo svoje moči za novo evangelizacijo: da se evangeliju najprej sami odpremo ter ga zaživimo v družini, na delovnem mestu, v javnosti. Ni dovolj, da pride evangelij k ljudem »v besedi«, ampak mora priti »v moči in v Svetem Duhu in popolni gotovosti«. Ali drugače: spregovoriti mora prek našega življenja. Potem mu bodo vsi prisluhnili.   Po: TV – Slovenija, Oznanjevalec,

22. 10.

 

NEDELJA    

29. med letom -

 misijonska

Janez Pavel II, pp

8.30h 

 

 

1030h

 

Ponikve  - obletnica posvetitve cerkve

za + Emila in vse ++ Jeklin, Ponikve 46

  po sv. maši: češčenje Sv. R. T.

Šentviška Gora

za župnije  - krst

23. 10.

Ponedeljek  

Janez Kapistran, dh

8h

 

Šentviška Gora

po namenu (Tolmin)

24. 10.

Torek

Anton Marija Claret, šk

    18h  

Ponikve

za + Danilota Murovec,  8. dan

25. 10.

Sreda

Tadej(Dejan), šk

18h

 

Šentviška Gora 

za ++ Laharnar, Š. Gora 43

26. 10.

Četrtek

 

18h

Pečine

za + Franca Laharnar,  Griže

27. 10.

Petek     

Sabina Avilska, mč

18h

Šentviška Gora

v čast sv. Vidu, Š. Gora

28. 10.

Sobota   

Simon in Juda Tadej, ap.

8.30h

Šentviška Gora

za ++ Kranjc in Makuc, Š. Gora 48

   prehod na zimski čas

29. 10.

NEDELJA

  30. med letom - žegnajska

 

8h

 

9.15h

 

10.30h

Pečine

za župnije

Ponikve 

za + Almiro in Jožefa Hvala

Šentviška Gora

za + Gabrijelo Črv – Snebišče, B. Vrh 10

 > Danes je  misijonska nedelja. Darovi pri sv. maši za misijone (na Pečinah že v soboto).

>  Ob bližjem prazniku Vseh svetih vas tudi letos vabim, da bi namesto cvetja in prižiganja številnih sveč 
na grobove darovali za svete maše za rajne. Kristjanova molitev doseže »nebo«, rože in sveče končajo
v kontejnerju. Lani ste se temu vabilu zelo lepo odzvali, naj bo tudi letos tako. V dneh okrog praznika
bodo za te darove v cerkvah posebni nabiralniki. Svete maše se bodo nato opravljale po cerkvah tu na
Planoti.    

XXX

Misijonarjeva vzpodbuda na misijonsko nedeljo

Misijonar pomaga, podpira, rešuje množico ubogih, pomoči potrebnih in neukih ljudi. Prav v tem je veliko notranje zadoščenje in sreča. Misijonar, hodeč po Jezusovih stopinjah, prinaša veselo oznanilo, je ljudem v mnogotero pomoč in oporo. Zato je tudi deležen obilnega Božjega blagoslova.

Misijonarjeva pot je težka, toda zelo osrečujoča. Občutek, da storimo nekaj dobrega in koristnega človeku v potrebi in stiski, je čudovit. To pove tudi rek: "Lepše je dajati kot prejemati." Marsikdo tega še ni občutil. Treba je obuditi dobroto, ki je v človeku.

Darežljivo odprimo dlan in, čeprav z majhnim darom, pomagajmo misijonarjem v njihovih plemenitih prizadevanjih za mir in dobro, za izboljšanje življenjskih in zdravstvenih razmer, za izobraževanje in prinašanje veselega oznanila najrevnejšim. Jezus naj blagoslavlja in varuje njihovo plemenito in sveto poslanstvo.  Misijonar Danilo Lisjak

XXX

Misijonska nedelja je vsako leto največja manifestacija povezanosti vesoljne Cerkev. Udje Kristusovega telesa molimo drug za drugega in si z darovi pomagamo, da bi Božje kraljestvo veselja, pravičnosti, miru in ljubezni zaživelo med nami. Po: www.missio.si

Bralci pri bogoslužju

BRALCI BERIL: Šentviška Gora 2017/18

Dolores Lapanja

29. 10.

10. 12.

14. 01.

4. 03.

8. 04.

27. 05.

Zmaga Črv

1.  11.

17. 12.

21. 01.  

11. 03.

15. 04.

3. 06.

Kristina Murovec

5. 11.

24. 12.

28. 01.  

18. 03.

22. 04.

10. 06.

Metka Feltrin

12. 11.

25. 12.

4. 02.

25. 03.

29. 04.

17. 06.

Ksenija Pirih

19. 11.

31. 12.

11. 02.

31. 03.

6. 05.

24. 06.

Karmen Kragelj

26. 11.

1. 01. 2018

18. 02.

31. 03.

13. 05.

1. 07.

Maša Mlakar

 3. 12.

 7. 01.

25. 02.

1.04.

20. 05.

8. 07.

Datumi so napisani za nedelje. Če je nedeljska sv. maša že v soboto, velja datum nedelje. Če bo vmes še kakšna sprememba, se bomo sproti dogovorili. ČE KDO NE MORE (različni vzroki) brati na določen datum, je prav, da poskrbi za zamenjavo!
Hvala za vaše lepo sodelovanje.

Ministriranje

STREŽNIKI:
Šentviška gora 2017-18

ASJA Poljak

HANA Drole

17. 09.

22. 10.

 

 5. 11.

 3. 12.

25. 12.

 

14. 01.

11. 02.

11. 03.

 

EVA
Mlakar

TJAŠA Kenda

24. 09.

29. 10.

12. 11.

10. 12.

31. 12.

21. 01.

18. 02.

18. 03.

URBAN Feltrin

JAKOB
Feltrin

1. 10.

16. 10.

19. 11.

17. 12.

1. 01.

2018

28. 01.

25. 02.

25. 03.

DAVID Bičič

MONIKA Bičič

15. 10.

  1. 11.

26. 11.

24. 12.

7. 01.

4. 02.

4. 03.

 

 

Če veš, da ne boš mogel priti, si dolžan dobiti nadomestilo.

  • Napisani datumi so nedelje oz. prazniki. Če je nedeljska sv. maša na soboto, velja datum nedelje.

Župnija Šentviška Gora

05/381 50 50;  041 259 146
Šentviška Gora 41
5283 Slap ob Idrijci
Žpk Franc Kavčič 2005

Župnija Pečine

Pečine 39
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Župnija Ponikve

Ponikve 3
5283 Slap ob Idrijci
Oskrbovana s Šentviške Gore

Danetsoft