Predstavitev

Na Šentviški planoti so do konca leta 2017 delovale tri katoliške župnije: Šentviška Gora, Pečine in Ponikve. Župnija Šentviška Gora je bila najstarejša, saj ji je že leta 1192 pripadalo območje Cerknega in Idrije z okolico, celotna Baška grapa in dolina Idrijce do Idrije pri Bači. Skozi zgodovino so se z ustanavljanjem novih župnij meje župnije Šentviška Gora vse bolj krčile, tako da je na koncu obsegale le še neposredno okolico na Planoti in podružnico Police. Na Pečinah je bil ustanovljen vikariat leta 1784, kar je pomenilo, da je odslej tam bival stalni duhovnik. Samostojna župnija pa je postal šele leta 1937. Podobno so tudi Ponikve postale 1762 najprej kaplanija, nato vikariat in leta 1935 samostojna župnija. Po drugi svetovni vojni je ob občutnem padanju števila prebivalcev in pomanjkanju duhovnikov ta ostal le še na Šentviški Gori. S 1. januarjem 2018 sta bili župniji Ponikve in Pečine ukinjeni ter sta postali podružnici župnije Šentviška Gora. Podružnica Police pa je pripadla župniji Cerkno. 

Na Šentviški planoti pa ostajajo tri lepe cerkve. Časa, kdaj so bile zgrajene prve, niti ne poznamo. Do dandanes pa so zavedni verniki svoja svetišča skrbno vzdrževali in obnavljali. Na Šentviški Gori stoji (za danes prevelika) cerkev, posvečena svetemu mučencu Vidu. Notranjost je leta 1941 lepo poslikal z motivi mučeništva sv. Vida slikar Tone Kralj. Cerkev na Pečinah je posvečena svetima oglejskima mučencema Mohorju in Fortunatu. Od notranje poslikave je lepo ohranjena freska s podobami sv. Apolonije, sv. Marjete in sv. Barbare. Umetniško pa je najbolj cenjena cerkev Marijinega obiskanja na Ponikvah, ki je bila med drugo svetovno vojno močno poškodovana, nato pa po načrtih velikega arhitekta Jožefa Plečnika obnovljena in ponovno posvečena 19. oktobra 1958. Na Ponikvah je še kapela sv. Ane. K župniji je spadala tudi podružnica Police s cerkvijo  Marijinega rojstva, ki se ponaša s častitljivo starostjo in freskami iz 16. stoletja.

Obiskovalcem je na voljo kratka predstavitev zgodovine in osnovnih podatkov ob vsaki cerkvi na predstavitvenih tablah. Za ogled notranjosti cerkva povprašajte za ključ župnika.   

V vseh treh krajih na Planoti potekajo redna bogoslužja ob nedeljah in praznikih, pa tudi med tednom, kolikor je potrebno. Otroci se udeležujejo verouka v župnišču na Šentviški Gori. Povsod delujejo cerkveni mešani pevski zbori in druge oblike druženja.

Župnik vam je na voljo na telefonski številki, po elektronski pošti ali – še najbolje – osebno v župnišču.  Kontakt najdete tukaj.

Natančnejši spored dogajanja v župniji si vsak teden sproti oglejte pod rubriko VEZ – oznanila. Za več informacij o Cerkvi pa je prava spletna stran: www.rkc.si